Meijn en Kremers Assurantiën & MKK Pensioenen en Verzekeren

Samen onder één dak

Meijn en Kremers Assurantiën staat in de regio bekend als professioneel en deskundig wanneer het gaat over verzekeringen en hypotheken.
Door onze samenwerking met Kumaş Verzekeringen & Pensioenen hebben wij nu ook de specialiteit pensioenen aan ons brede aanbod toegevoegd.

Met een team van 4 mensen zijn wij u graag van dienst.
Cees Meijn, Patrick Kremers, Aydin Kumaş en IJda Deubel.


Bezoekadres
Westzijde 211
1506 GD Zaandam

Email
info@mkkadvies.nl
Postadres
Postbus 12
1540 AA Koog aan de Zaan

Telefoon
Tel.: 075-6148450
Verzekeringen

Bent u particulier of ondernemer, bij Meijn en Kremers Assurantiën & MKK Pensioenen en Verzekeren kunt u terecht voor een compleet aanbod aan verzekeringen.

We kijken naar uw verzekeringswensen en stellen samen met u een compleet pakket samen. Wij gaan voor u op zoek naar de verzekeringen die het best aansluiten op uw persoonlijke situatie. Door onze aanpak van jarenlange begeleiding kunt u altijd een beroep op ons doen met al uw vragen over uw verzekeringen.

Om u een goed beeld te geven van de verzekeringen waarvoor wij bemiddelen, kunt u in het volgende overzicht zien welke verzekeringen er zijn.

Particulier Zakelijk Zakelijk
(On)roerende zaken Bedrijfsschade
Motorrijtuigen Bedrijfsgebouwen Bedrijfsschade (bruto winst)
Wonen Glas Extra kosten
Aansprakelijkheid Milieuschade (msv) Reconstructiekosten
Rechtsbijstand Inventaris en goederen Exploitatiekosten
Doorlopende reisverzekering Electronica / apparatuur
Ongevallen Kasgeld Aansprakelijkheid voor Bedrijven
Uitvaart Aansprakelijkheid voor bedrijven (avb)
Verkeer
Personenauto Inkomen en Reis
Bestelauto Collectieve ongevallen
Vrachtauto Persoonlijke ongevallen
Werkmaterieel Verzuimverzekering
Collectieve schadeverzekering inzittenden Doorlopende zakenreisverzekering
Transport eigen goederen Arbeidsongeschiktheid
Werknemers collectief
Rechtsbijstand
Verkeer
Bedrijfsvoering en incasso
Inkoop
Verkoop


Maak een afspraak... zo bent u verzekerd van goed advies!

auto crash
Hypotheken

Het kopen van het huis en het kiezen van de juiste woningfinanciering horen bij de belangrijkere beslissingen in het leven. Bij ons kunt u kiezen uit een zeer groot aanbod van hypotheekverstrekkers. Wij zijn een onafhankelijk hypotheekadviseur en kunnen voor u een hypotheek verzorgen bij een groot aantal banken, institutionele beleggers en verzekeraars van het land. Wij zetten de zaken voor u op een rij en zoeken samen met u naar de hypotheek die voor u de beste rente EN voorwaarden biedt!


Daarnaast kijken wij samen met u naar de fiscale, financiële en juridische consequenties van uw hypotheek.

Download hier de verschillende Dienstverleningsdocumenten:

Vraag een gesprek aan en u ontvangt een uitgebreid advies, dat past bij uw situatie.


Hypotheek Keurmerk

Hypotheek Adviseur Een kwaliteitslabel dat staat in de markt: Hypotheekadvisering is een vak dat hoge eisen stelt aan deskundigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en (sociale) vaardigheden van de adviseur. Er worden immers adviezen gegeven die een grote impact hebben op uw leven. Om deze zo hoognodige kwaliteit te waarborgen, hebben een aantal grotere hypotheekaanbieders een landelijke erkenningsregeling ingesteld. Uitvoerder is de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH). Klik hier voor de website.

nhg

Kasteel

Pensioenen

De meeste mensen denken bij pensioen aan het inkomen dat ze na hun 65e/67e ontvangen. Het begrip pensioen is echter breder. Pensioen is een periodieke uitkering die een werknemer (of die zijn nabestaanden ontvangen) vanaf het moment dat hij niet meer in staat is zijn inkomen zelf te verzorgen. Er zijn drie situaties waarin dat kan gebeuren: bij ouderdom, bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid. Overeenkomstig deze drie situaties onderscheiden we drie soorten pensioen: het ouderdomspensioen (OP), het nabestaandenpensioen (NP) en het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Het pensioen van iemand bestaat vaak uit drie delen:

Overheidsdeel
Nederland heeft een behoorlijk aantal sociale wetten. Dit houdt in dat je bij pensionering, arbeidsongeschiktheid of overlijden van de partner (of ouder) in aanmerking komt voor een uitkering. Deze uitkering vormt dus de basis van het "pensioen".


Werkgeverdeel
Veel werkgevers bieden hun werknemers een pensioenregeling aan. Hoewel er grote verschillen zijn tussen de regelingen geldt voor alle pensioenregelingen dat je de mogelijkheid krijgt om een aanvullend pensioen op te bouwen.

Eigen deel
Door te sparen of te beleggen, of via een particuliere verzekering is het mogelijk zelf een aanvullend pensioen te regelen.

pensioen

DGA
Als DGA van je eigen BV heb je een aantal keuzemogelijkheden. Of je kiest ervoor om de pensioenvoorziening in eigen beheer te houden of je kiest ervoor het in een aparte BV onder te brengen.

Maak een afspraak met ons en samen kijken we naar uw pensioensituatie.

NVM Makelaar

Makelaardij is bij ons verzorgd door Peter Pals Makelaardij.

Peter Pals
Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Meijn en Kremers en Kumaş met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Meijn, Kremers en Kumaş verstrekt door middel van deze website louter informatie over (financiëe) producten en diensten die door Meijn, Kremers en Kumaş worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Meijn en Kremers Assurantiën aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Meijn, Kremers en Kumaş aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website van Meijn, Kremers en Kumaş on line opgenomen (rente)tarieven, kostenberekeningen of overige calculaties. Aan de met behulp van door de gebruiker verstrekte gegevens tot stand gekomen berekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel Meijn, Kremers en Kumaş alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Meijn, Kremers en Kumaş niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Meijn, Kremers en Kumaş worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Meijn, Kremers en Kumaş uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Meijn, Kremers en Kumaş worden onderhouden, wordt afgewezen.

De op deze website afgebeelde gegevens, daaronder begrepen teksten, foto\'s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo\'s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Meijn, Kremers en Kumaş en worden beschermd door eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciëe, prive doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, verspreiden, distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Meijn, Kremers en Kumaş.